Výroba webovských prezentací a aplikací


Našim zákazníkům pomáháme komplexně řešit otázky provázání internetové prezentace a elektronické komerce s jejich obchodní činností.
Naším cílem je přinést zákazníkovi svojí prací hodnotu a přispět ke zvýšení jeho výkonnosti.
Jsme si plně vědomi, že nákup služeb IS/IT a tedy i nové internetové prezentace je investicí, která se musí v čase zhodnotit.
Internetové prezentace jsou dnes již standardní součástí marketingových strategií celé řady firem. Kvalitní internetová propagace může podobně jako jakákoliv jiná forma reklamy (avšak dobře zvládnutá!) zaujmout, přivést nové zákazníky, informovat, přesvědčit k nákupu a následně tak zvýšit prodej, výkonnost nebo ziskovost firmy.
Námi vytvářené internetové prezentace fungují řádně a spolehlivě. Firemní internetové prezentace musí být přístupné stabilně 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ve světě internetu může i hodinový výpadek firemní prezentace způsobit, že mnoho uživatelů internetu přejde okamžitě na stránky jiných firem. Image i výkonnost firmy tak mohou být poškozeny.
Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Vycházíme z toho, že neexistují dvě stejné firmy a pokud chceme dosahovat vysoké kvality, nelze postupovat podle předem připravených šablon. Respektujeme specifická přání zákazníka a jsme ochotni se jim přizpůsobit.

Jak pracujeme

Na základě analýzy zákazníkovi předložíme podrobnou nabídku na zhotovení internetové prezentace nebo aplikace, která obsahuje:
- cíl, smysl, a zaměření stránek
- podrobný popis internetové prezentace nebo softwarového systému, který se vytvoří
- požadavky na grafické zpracování a design
- popis funkčnosti internetové aplikace a způsoby jejího ovládání
- popis použitých technologií
- způsob správy internetové prezentace zákazníkem po jejím dokončení
- požadavky na technické vybavení - hardware/software
- časový harmonogram realizace prací na jednotlivých součástech internetové prezentace/aplikace
- cenová kalkulace v podrobném členění za jednotlivé části prezentace/aplikace

S2EP, s.r.o.
Eleonory Voračické 13
6136 00 Brno
info@s2ep.cz
+420 721 543 927

Webmaster: Jaroslav Derka